Toetajaliikmed

Toetajaliikmed ei ole otseselt Wikimedia Eesti liikmed, aga nad toetavad MTÜ tegevust finantsiliselt.

MTÜ Wikimedia Eesti toetajaliikmed on:

  • Keeleleek, keeletehnoloogia valdkonnas tegutsev vaba tarkvara põhimõtteid propageeriv mittetulundusühing
  • A.V.R.Projekt, arhitektuuri projektide ja detailplaneeringute koostamisega tegelev osaühing

Märkus: Wikimedia Eesti kuulub alates 1. jaanuarist 2012 tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja ja MTÜ-le tehtud annetused on maksuvabad.

Top