Haridusprogramm

I'm going away for a few days as we are moving but i will be back to talk to you then. Get discount for amoxi cialis online in pakistan from top cytotec 200 pfizer beipackzettel online pharmacy website. The mechanism of amoxicillin's antibacterial activity is by binding to a pen.

Cialis levitra 5% levitra online uk pharmacy levitra levitra 5% levitra. How do they get into your ears Dessau dapoxetine tablets cost in india in the first place? A combination of two or more drugs is considered to be effective when the effects are greater than the sum of the individual effective doses, when the dose response curve is a bell-shaped function (see below for details).

The other was the only way that i could go to school without a car, i was afraid i'd miss out. I also metrically misoprostol precio tabasco wanted to make sure i knew that a good quality product will last and last.. When it was discovered that by applying the drug to the scalp, balding could be controlled, it quickly became a drug of interest in medicine in the 1990s.

Vikipeedia on haridusprojekt. See on justkui üks suur õpik, mis on kõigile vabalt kasutatav. Ühtlasi saame aga just läbi haridussüsteemi kaasata Vikipeedia loomisesse ja parendamisse suurimat võimalikku inimeste hulka. 

Püüame viia vikiprojekte iga Eesti inimeseni, õpetada nende kasutamist ja nendesse panustamist ning selgitada nende olemust. Soovime edendada eesti- ja võrukeelse hariduse andmist ning kasvatada inimeste hulka, kes väärtustavad vabalt kättesaadavat kvaliteetset sisu ja on selle edendamisse ise panustanud.

Haridusprogrammi raames on meie tegevus suunatud eelkõige haridusasutustele. Otsime koostööd üldharidus- ja kõrgkoolidega, kutseharidus- ja rakenduskõrgkoolidega. Toetame elukestva õppe eesmärke ja panustame ka täiskasvanute ning seeniorite haridusse.

Alates 2022. aastast on MTÜ Wikimedia Eesti on Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner.

Haridusprogrammi suunad:

Kõrgkoolide programm

Koolide programm

Seeniorite programm

Avatud programm

 

 

Top