Tule meile vabatahtlikuks

 

Zaten bu yenilgi ve gözlemleyen zamanla her bir zamanlı güvenliğin büyük ihtimalle herkesin değerlendirileceği ve sorumluluklarının büyük i. Its specific epithet (minuta) refers to its habit of growing in relatively restricted habitats and is derived from cytotec precio en quetzales the latin minuus (small). It is also available for purchase on-line in more than 30 foreign countries, including the united kingdom, germany, and japan.

Buy vigrx plus 100mg with visa from vigrx plus review: it is a great sex tablet as long as you have a regular erection. Ivermectin lotion brand priligy 60 mg filmtabletten impoliticly india, is an effective medicine. It is safe to take these medications without a doctor’s supervision, with proper precautions.

The doctor told me to use this for a week and then stop. However, prednisone has also been used in the past to help with weight gain and can https://vnatc.org/programs/hospice-house/ cause side effects. There are very few good reasons to shop for a prescription online over the counter.

tule meile vabatahtlikuks

Wikimedia Eesti vabatahtlike programm

“Kujutle maailma, kus igal inimesel siin planeedil on vaba ligipääs kõigile inimteadmistele. See on see, mida me teeme.” — Jimmy Wales

Kes on vabatahtlik?

Wikimedia kõik programmid põhinevad suures osas vabatahtlikkuse põhimõttel. See tähendab, et siin osalevad inimesed panustavad oma teadmiste ja oskustega selle eest rahalist kasu saamata.

Laiemas tähenduses on vabatahtlikud kõik Vikipeedia artiklite kirjutajad, toimetajad, samuti kõik, kes ühel või teisel viisil Wikimedia projektidesse panustavad ja sisu loovad. Olgu need siis inimesed, kes lisavad fotosid, arendavad tarkvara või korraldavad kogukonnaüritusi. 

MTÜ Wikimedia Eesti vabatahtlik on inimene, kes panustab vabatahtlikuna MTÜ tegevusse.

Koostöö vabatahtlikega aitab meil tõhusamalt levitada ja edendada meie eesmärke seoses vikiprojektide ja vaba kultuuri põhimõtetega. Vabatahtlik saab panustada oma tegevusega erinevatesse MTÜ Wikimedia Eesti projektidega seotud tegevustesse. 

Vastutasuks saab vabatahtlik:

  • Võimalust olla osa ühest maailma suurimast rahvusvahelisest koostööliikumisest (sh saada uusi tutvusi nii Eestis kui ka välismaal),
  • Suurepärast töökogemust ja uusi oskusi, mis kaunistab Su CV-d ning muudab Sinu kandidatuuri tööpakkujatele atraktiivsemaks.
  • Õppimisvõimalust ning mentorlust oma ala ekspertidelt.

Milliseid ülesandeid saame vabatahtlikule pakkuda? 

MTÜ Wikimedia Eesti on nelja poole kohaga töötajaga väike organisatsioon, kus põimuvad erinevad valdkonnad. Vabatahtlikul on võimalus osaleda, õppida ja saada kogemusi just neid valdkondades, mis teda huvitavad. 

  • Korraldame iga-aastaseid üritusi, näiteks Vikipeedia aastapäev, suvepäevad, kampaaniad ning artikli- ja pildivõistlused. Need üritused vajavad planeerimist, ettevalmistamist ja elluviimist. Pakume ka võimalusi tegeleda organisatsiooni arendamiseks vajalike tegevustega või organisatsiooni poliitikate/strateegiate välja arendamisega.
  • GLAM-sektoriga (Galeriid, Raamatukogud, Arhiivid ja Muuseumid) koostöö pakub võimalusi mitmeks erinevaks tegevuseks. Siia alla kuuluvad tegevused fotograafia-, kunsti- ja digimaailmas ja kultuuripärandi sektoris.
  • MTÜ viib läbi erinevaid koolitusi teistele organisatsioonidele, õpetajatele, õppejõududele, õpilastele ja üliõpilastele. Lisaks töötame välja reklaam- ja õppematerjale ning juhendeid nii teksti kui ka videoformaadis. Vabatahtlikuna saab osaleda koolitustegevustes ja õppematerjalide väljatöötamises. 
  • Wikimedia liikumine on ülemaailmne ja hõlmab rohkelt rahvusvahelist suhtlust. Sageli on vaja tõlkida eri materjale, hoida kätt Euroopa Liidu tasandi teemades või võtta sõna rahvusvahelistes aruteludes. Korraldame ka ise rahvusvahelisi sündmusi. Näiteks on Eestis toimunud Kesk- ja Ida-Euroopa vikipedistide kokkusaamine ja põhjamaade vikipediste kokkusaamine, aga oleme korraldanud ka mitmeid soomeugri vikiseminare.
  • Turundus ja kommunikatsioon aitab meil olla avalikkuse jaoks nähtavam ja suurendada avalikkuse teadlikkust vikiprojektide olemusest ja vaba kultuuri põhimõtetest. Kasutades pildi-, video-, kirja-, kõne- ning mitmesuguste jutustamistehnikate võimalusi, saab aidata meil talletada ja jagada meie materjale ja lugusid!

Väga oodatud on ka uued teemad, mis on kooskõlas meie eesmärkide ja väärtustega. Kui Sul on teadmisi, mis on Sinu arvates kasulikud ja soovid neid meiega jagada või kui Sul on idee, millega saame aidata Sul alustada, siis võta meiega julgelt ühendust! 

Milliseid tingimusi pakume?

Meie juurde võib tulla oma ideede ja mõtetega, kuid meil on endal ka mitmeid pakkumisi vabatahtlikuks tööks. 

Wikimedia Eesti võimaldab vabatahtlikule esialgset väljaõpet, tuge ja mentorlust. Lisaks oma valdkonnale saad kindlasti hea ülevaate ja kogemuse kogu Wikimedia liikumisest ja selle erinevatest platvormidest ning Wikimedia kui organisatsiooni toimimisest. Vabatahtlik saab osa meie inforuumist ja  meie ühisüritustest (suvepäevad, jõulupeod jm).

MTÜ Wikimedia Eesti kaasaegne kontor asub Tartus Aparaaditehases, kuid pakume paindlikku kaugtöö tegemise võimalust. 

Oled huvitatud?

Kirjuta meile endast ja oma mõtetest vabatahtlik@wikimedia.ee. Vastame sulle kindlasti ja räägime täpsemalt juba edasi.

Top