Eesmärgid

Visioon: Tahame näha ühiskonda, kus võimalikult suur osa selle liikmetest osaleb vabalt kättesaadava teabe jagamisel.

Missioon: Vikiprojektidest kujuneb keskne infrastruktuur, mille kaudu infot jagatakse.

Tule aita meil uutesse kõrgustesse jõuda!

Meie eesmärgid:

Teadlikkus

Iga Eesti elanik on kursis vikiprojektide olemuse ja vaba kultuuri põhimõtetega. Eesti on vaba kultuuri ja teadmuse kants. Tõuseb nende inimeste protsent, kes on elus midagi avalikuks kasutuseks ja/või vaba litsentsi all avaldanud.

Usaldus

Inimesed usaldavad Vikipeediat ja ühisloomelisi koostöömudeleid. Teadmuse andmine avalikku kasutusse on tunnustatud praktika teadusasutuste ning teiste autoriteetide jaoks.

Kaasamine

Vaba kultuuri ja teadmuse huvilised on osalenud Wikimedia Eesti üritustel, artiklikonkurssidel, ekspeditsioonidel, korraldanud ise üritusi või aidanud levitada ning edendada meie eesmärke. Igal meie põhimõtete toetajal on oma isiklik Vikipeedia konto. Kõigil Eesti inimestel on isiklik kogemus vaba kultuuri levitamisel.

Infrastruktuur

Vikitaristu on arendatud viisil, mis toetab parimal võimalikul kombel informatsiooni kogumist ja jagamist. Taristu on kaasaegne ning pakub võimalusi edasiarendusteks infoühiskonna tulevikku silmas pidades hõlmates teadmuse esitamise viise andmetest multimeediani.

Sisu

Iga Eestis kirjutatud teadustöö, üliõpilastöö ja uurimistöö jätab jälje Vikipeediasse vähemalt ühe lause mahus. Sisu kogumine vikiprojektidesse toimub kasvavas tempos, eestikeelne Vikipeedia jõuab enam kui miljoni asjaliku artiklini. Entsüklopeedilise sisu all tunnustatakse ka meediafaile (pildid, videod, heliklipid jms) ning neid lisandub järjest enam vikikeskkondadesse.

Õigusruum

Eesti ja Euroopa õigusruum loob võimalused vaba teadmuse kogumiseks, jagamiseks ning täiendamiseks. Eesti on infoühiskonna esirinnas vaba kultuuri arengut soodustava seadusandluse piloteerijana.

Kasulikkus ja kvaliteet

Inimesed teavad, kuidas kontrollida teabe tõelevastavust ning koostada asjalikku teksti. Vikikeskkondades olev informatsioon on kõrge kvaliteediga. Vabalt jagatava teabe puhul pööratakse tähelepanu ka selle kasulikkusele.

Eesti keeled ja kultuurid

Eesti ja võru keel on elujõulised ning käivad kaasas maailma arengutega. Kõik oluline informatsioon on meile kättesaadav ka meie oma keeles. Vaba kultuur toetab soome-ugri keelte säilimist. Eestiga seotud vene, ukraina, saksa, inglise, hispaania, hiina jt keelte kõnelejad panustavad meie ühise teadmuse loomisse.

Eestiga seotus

Eesti kultuuri, ajaloo, teadmuse ja ühiskonnaga seotud vaba teave levib üle maailma, säilib tulevastele põlvedele kasutamiseks ning loob uut väärtust digitaalses tegelikkuses juba täna! Eestiga seotud kogukonnad üle maailma panustavad meie eesmärkide täitmisse!

Koostöö

Wikimedia Eesti teeb koostööd kõigi nende isikute ja organisatsioonidega Eestis, lähiriikides ja kogu maailmas, kes jagavad meie väärtusi ja nägemust tulevikust.

 


Lisainfot strateegia kohta – millal ja kuidas paika pandud – saad lugeda SIIT.

Top