Vikipeedia artikli usaldusväärsuse hindamine

 

The ssri citalopram may have a significant effect on libido and sexual behavior. Please viagra bestellen erfahrung Nikulino consult your health care or pharmacist for information on prescription drugs. It is possible to cure most of the infections that are caused by e.

It works by relaxing the muscles of the heart and blood vessels. Fda approval: bactrim may be used to treat costo viagra 25 mg in farmacia Mechelen bacterial infections in adults. A brand name is only as good as the generic drug it is manufactured under, and this product is not one.

Allolev õppematerjal arendab järgmisi üldpädevusi: meediapädevus, kriitilise lugemise oskus, digitaalne lugemisoskus

 

Õppematerjal õpetajale 

 

 

Loengu materjal

SLAID 1

Vikipeedia on ​​suurim entsüklopeedia, mis kunagi on loodud. See on olemas rohkem kui 300 keeles ja Vikipeedia kõigi keeleversioonide peale on üle 60 miljoni artikli.

SLAID 2

Vikipeedia on tuhandete vabatahtlike panusel põhinev koostöö projekt, mis tähendab, et Vikipeediasse võib igaüks panustada eri viisil – kas artikleid kirjutades või redigeerides, keelt toimetades või pilte lisades. Vikipeedial ei ole toimetust ega peatoimetajat, siin ei ole palgalisi artikli kirjutajaid või valitud komisjoni, kes artiklite sisu üle vaataks. Nii artiklite kirjutamine kui ka redigeerimine ja toimetamine on üksnes vabatahtlike tegevus. 

SLAID 3

Nii nagu on erinevad Vikipeediasse panustavad inimesed, võivad ka seal leiduvatel artiklitel olla erinev kvaliteet. Mõni artikkel võib alguses olla kehvake, kuid ajapikku areneda eeskujulikuks artikliks. Lugejate jaoks on oluline ära tunda, kas artikkel on hea või kehv ehk teisisõnu kas selle sisu on usaldusväärne.

Nii nagu iga meile ette sattuva teksti puhul peame oskama teksti analüüsida ja seda kriitiliselt lugeda.

SLAID 4

Hea ja eeskujulik artikkel on paremal ülanurgas tähistatud A-tähega või “tähega” :

 

SLAID 5

Vikipeedia artiklite kvaliteedi hindamiseks tuleb vaadata kolme aspekti:

  • artikli tekst ja viited
  • artikli aruteluleht
  • artikli redigeerimise ajalugu

SLAID 6

Artikli tekst ja viited

Artikli kvaliteeti ja usaldusväärsust aitavad hinnata järgmised kriteeriumid:

  • Mõiste definitsioon on selge ja kompaktne.
  • Juhtlõik annab sisust selge ülevaate ja võtab kokku artikli põhipunktid.
  • Artikli struktuur on selge. Artiklis on pealkirju ja/või alapealkirju, korrektselt paigutatud visuaalset materjali (pildid ja diagrammid) ning viidete sektsioon artikli lõpus.
  • Teema erinevad aspektid on hästi tasakaalus, ükski ei domineeri liialt teise üle ja kõik aspektid on kaetud (näiteks elulood hõlmavad kõiki inimese elu etappe). Kõige olulisemad aspektid saavad kõige rohkem ruumi.
  • Tekst on neutraalne. Artiklid peavad olema kirjutatud erapooletult; kui teadlaste vahel esineb lahkarvamusi, tuleks kajastada erinevaid seisukohti.
  • Väited peavad toetuma usaldusväärsetele allikatele (vaata, kas teksti sees on olemas viited).
  • Allikad peaksid olema kvaliteetsed ja teaduslikud. Sobivad teadusartiklid, teosed, teadusajakirjad. Ei sobi blogiartiklid või arvamusartiklid, Facebook.

SLAID 7

Aruteluleht

Iga artikli ülaosas on vahekaart “Arutelu”. Klõpsake sellel ja näete arutelulehte. See on koht artikli üle arutlemiseks. Vaadake, milliseid probleeme seal on käsitletud. Kui soovite ise midagi küsida või millegi üle arutleda, klõpsake “Muuda”. Nüüd saate teistele lugejatele ja toimetajatele kommentaare jätta.

SLAID 8

Artikli ajalugu

Vikipeedia artikleid ei looda ühe korraga, sageli valmivad need paljude erinevate kasutajate koostöös. Üks kaastööline võib artiklit alustada, teine võib sinna teksti lisada ja kolmas aga teksti hoopis ümber korraldada. Iga artiklis tehtud muudatus salvestatakse artikli ajaloos. Saate vaadata, kuidas iga artikkel arenes, klõpsates vahekaarti “Näita ajalugu”.

SLAID 9

Ettevaatlik tuleb olla kui:

Artikli ülaosas on hoiatusbänner (nt „see artikkel vajab toimetamist” , “Artiklis ei ole piisavalt viiteid”.

Artikli tekst sisaldab põhistamata fakte, arvamusi ja väärtushinnanguid, mis ei ole neutraalsed. Näiteks selle asemel, et öelda: “Ta oli parim laulja,” peaks tekst ütlema: “Tal on 14 edetabeli lugu.” Samuti näiteks sõnade “mõned”, “paljud”, “mitmed” kasutamine on liiga umbmäärane. 

Tundub, et teema käsitluses on aspekte, mis puuduvad (näiteks näiteks elulugu, mis jätab vahele terve perioodi isiku elust) või mõned lõigud tunduvad ülemäära pikad (näiteks liiga pikk “kriitika” rubriik muidu lühikeses firmat käsitlevas artiklis viitab sellele, et artikkel on ettevõtte suhtes kallutatud).

Artiklil on väga vähe viiteid või puuduvad üldse tekstisisesed viited. Artikli tekst on kopeeritud kodulehelt või mõnest muust allikast.

Aruteluleht on täidetud probleeme käsitleva dialoogiga, kuid head lahendust ei leita.

Artikli redigeerimise ajaloos esineb vandalismi või seda on toimetanud vaid vähesed inimesed. Kas ja kuidas see kajastub artikli tekstis?

 

Materjali koostamiseks kasutatud allikas

 

 

Top