Viru Vägi täiendas Virumaa teemalisi artikleid

Posted on

Sellel kevadel täiendasid Rakvere Riigigümnaasiumi õpilased Vikipeedias Virumaa teemalisi artikleid. Kokku täiendati kursuse raames 24 artiklit.

Viru Vägi Rakvere Gümnaasiumi arvutiklassis Vikipeediat toimetamas

Viru Vägi on Rakvere Gümnaasiumi õppeaine, mille raames saavad õpilased sissevaate sellesse, mis on üldse Virumaa ja virupärane ja miks on oluline tunda oma kodukohta. Sellel aastal said õpilased valida kaheksa Viru Väe praktikumi vahel, millest üks oli Virumaa Vikipeedia. Õpilased, kes selle praktikumi valisid, pidid kirjutama Vikipeedia artikli Virumaa mõne paiga, küla, inimese või nähtuse kohta. 

Praktikumi juhendas saksa keele õpetaja Marika Kundla ja teda abistas Wikimedia Eesti poolt Pille Priks. Kokku osales praktikumis 24 kümnenda klassi õpilast, kes kõik täitsid endale projektis võetud ülesande. Wikimedia Eesti esindaja Pille Priks, kes pidas õpilastele kaks loengut ja aitas tagasisidestada artikleid ütles, et projekti tulemus oli üle ootuste hea. “Kui on teada, et Vikipeediat hakkavad toimetama õpilased, siis olen alati veidi ettevaatlik, sest kunagi ei tea, millisel tasemel nad täiendusi teevad. Seekord olin aga meeldivalt üllatunud — õpilased kogusid põhjalikult materjali, suhtusid Vikipeediasse vastutustundlikult ja arvestasid minu tagasisidega. 19 täiendatud artiklit ning 5 täiesti uut artiklit on väga hea saavutus ja koolil tasub uhke olla!”

Foto Rakvere Riigigümnaasiumi peauksest täiendab nüüd Vikipeedia artiklit

Peamiselt võtsid õpilased teemadeks kas mõne Virumaa küla, mõisa, asutuse või ajaloolise nähtuse. Teiste hulgas sai täiendust ka Rakvere Riigigümnaasiumi vikiartikkel. Pille Priksi sõnul tegi eriti rõõmu, kui õpilane käis “objektil” ka pilte tegemas ja pani need artiklisse teksti juurde. “See näitab õige entsüklopedisti vaimu!” lisab ta.

Õpetaja Marika Kundla jaoks oli selline ettevõtmine esmakordne ja ta ise polnud siiani Vikipeediasse ühtegi muudatust teinud. Mõtte seda õppeülesandena kasutada sai ta Raul Rebaselt, kes märkis, et Lääne-Virumaa kohta on Vikipeedias häbiväärselt vähe artikleid või need on liiga pealiskaudsed. Marika Kundla sõnul plaanib ta seda ülesannet ka järgmisel aastal Viru Väe praktikumina kasutada. “Soovitan ka teistel õpetajatel Vikipeedia täiendamist katsetada – see annab endale ja õpilastele uusi kogemusi. Siin me pole enam pelgalt info tarbijad, vaid ka ise sisuloojad.  Meil oli hea koostöö Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga, kes aitas õpilastel allikaid valida. Jagasime uuritavaid teemasid raamatukoguga ning raamatukogutöötajad leidsid peaaegu iga teema kohta materjale.”  

Pille Priks Rakveres Vikipeediat tutvustamas. Foto Marika Kundla

Kuidas õpilased ülesandega rahule jäid? Õpilased tõid välja, et ülesande käigus said nad teada palju uut ja huvitavat, said ise midagi luua ja teavad nüüd, kuidas Vikipeedia artikleid kirjutada. Kõige tüütum osa oli viidete lisamine, raskeks osutus ka refereerimine ning nagu üks õpilane kokkuvõtvalt välja tõi: “õigekiri on mulle raske ja käib närvidele”.  Aeganõudev oli info ja allikate otsimine, samuti informatsiooni selgesõnaline edastamine ja Vikipeedia artikliks vormistamine. Kõik küsitluses osalejad leidsid aga, et õppeülesanne oli kasulik ja arendas erinevaid oskusi. Praktikum kestis kokku kaks kuud, mille jooksul tehti uurimistööd, koondati infot, kirjutati tekst ja vormistati see vikiartikliks. Projektil on ka oma vikileht.

Õpetaja Marika Kundla küll ajapuudusel ise seekord artiklit ei jõudnud kirjutada, kuid lubas, et võtab selle suvel plaani! “Usun, et sellest võib saada ka põnev hobi,” lisas ta.

Tubli töö, Rakvere! Vikipeedia tänab!

————–

1. juunist 31. augustini kestab Vikipeedia suvine pildikogumiskampaania “Külast külla”, mis on ka õpilaste jaoks jõukohane ettevõtmine. Ootame kõiki osalema!

 

Fotod: PillePrix, CC BY-SA 4.0 

Top