Vikipeedia sõber 2023: Riina Reinsalu

Posted on

Vikipeedia areneb tänu paljude vabatahtlike pühendumusele. Kõiki, kes eales on aidanud Vikipeediat arendada ja paremaks muuta, võib nimetada Vikipeedia sõpradeks. Igal aastal tunnustab Wikimedia Eesti Vikipeedia sõbra aunimetusega aga ühte isikut või organisatsiooni tema erilise panuse eest Vikipeedia arendamisse. 2023. aasta Vikipeedia sõbra aumärgi on pälvinud Tartu Ülikooli eesti keele väljendusõpetuse keskuse lektor Riina Reinsalu.

Riina Reinsalu Vikipeedia sõbra aukirjaga. Foto: Mirtel Org

Riina Reinsalu on pühendunud eesti keelele. Ta on kutseline keeletoimetaja ja tekstiõpetuse lektor, kes õpetab akadeemilist eesti keelt ja keeletoimetamist. Ta on Eesti Keeletoimetajate Liidu, Emakeele Seltsi ja Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige.

Vikipeediaga seob Riinat juba pikaajaline suhe. Ta on üks õppejõududest, kes on kasutanud Vikipeediat kui õppevahendit ja seda ka laialdasemalt tutvustanud. Ta oli Miljon+ projektimeeskonna liige ning on osalenud Vikipeedia keeletoimetamistalgute žürii tegevuses. Riina Reinsalu osalusel on tehtud kaks Vikipeedia-teemalist teadusuuringut. 2018. aasta projektis uuriti, kuidas kasutatakse vikiülesannet ülikooli õppetöös. Teine, värskem uuring „Vikipeedia kasutamine õppetöös: õpilaste ja õpetajate vaade“ valmis 2023. aastal ja selles vaadeldi, millised on Eesti üldhariduskoolide õpilaste ja õpetajate arusaamad Vikipeediast ning kuidas kasutatakse Vikipeediat õppetöös.

Wikimedia Eesti tegevjuht Ivo Kruusamägi toob välja, et Vikipeedia on eelkõige haridusprojekt ning veebientsüklopeedia kasutamine õppetöös ja selle tegevuse lähem uurimine on laiemalt kasulik eestikeelse kvaliteetse teabe pakkumisel. Riina Reinsalu tegevus on aidanud parandada mitte ainult meie teadmisi inimeste harjumustest Vikipeediat kasutada, vaid ka toetada selle laiemat kasutusse jõudmist haridussüsteemis.

Riina Reinsalu sõnul on Vikipeedia andnud talle võimaluse tegeleda teaduslikus plaanis ühtaegu nii huvitava kui ka kasulikuga. Samas tunnistab ta, et Vikipeedia sõbra aunimetus tuli talle suure üllatusena: „On ütlemata armas, et tunnustatakse ka teadustöö tegemist, kuigi sellel puudub otsene praktiline kasu. Loodetavasti aitavad tehtud uuringud suurendada nii õpilaste/üliõpilaste kui ka õpetajate/õppejõudude teadlikkust Vikipeediast kui teabeallikast, et Vikipeedia hariduslik potentsiaal leiaks parimal viisil rakendust.“

Varem on Vikipeedia sõbraks nimetatud Mart Noorma (2017), Ulvar Käärt (2018), Tartu Hansa Rotary Klubi (2019), Edina Csüllög (2020), Tartu Kunstimuuseum (2021) ja Toomas Kukk (2022).

 

Lisalugemist: Uuring: Vikipeedia alles otsib üldhariduskooli õppetöös oma kohta

Top