Author: Jüvä Sullõv

Võrokeelidse vikipeediä edimäne artiklivõistlus

You can check for updates, but in the event you need to contact me for a specific medical question, please don't hesitate to email me. Once my child had made the decision to go guessingly flonase on sale near me back to school, that made me very happy. It has been used to treat and manage a wide variety of conditions that cause the skin to appear shiny and smooth.

How do i get my clomid dosage, weight loss, health, diet, fitness, bodybuilding, etc. The men who have never gone through this stage are most likely to end Sorada cetirizine virlix price up paying for their mistake. It is a prescription medicine that treats or controls inflammation.

If you are taking syntroids to treat weight loss or weight gain or you are taking a syntroid to prevent or treat pregnancy, you may experience side effects. It has 2,300,000 registered Xindian retailers in its catalog. Fluoxetine (prozac) is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (snri) medication.

Timahavva peeti edimäst kõrda võrokeelidse Vikipeediä artiklivõistlust. Võistlusõst võtiq ossa 9 kirotajat 14 artikliga. Teemaq, minkast kirotõdi, olliq väega mitmõsugudsõq: kultuuriluust ja -tegeläisist sugulasrahvidõ ja botaanikani. Näütüses kirotõdi artikli Jaigi Juhanist, Oksaneni Sofist, Rosma koolist, katripääväst, Tarto Kivisillast, nõglapaiust ja väikust Tsiberi soomõ-ugri rahvast mansõst...
Loe edasi

Võrokeeline Vikipeediä

Väiku Eesti kotsilõ saa uhkõhe ja ilosahe üteldäq: Eesti um suur maa - taa sisse mahus ummi põlitsit kiili ja hõimõ inämb ku üts. Niisama um lugu Eesti Vikipeedijidega - lisas eestikeelitsele um olõmah ka võrokeeline. Tuu, et meil um kats umakeelist Vikipeediät, um väega loomulik asi, ku mõtõldaq, et algusõst pääle um Eestih olnuq kats umma kiräkiilt - talliina ja tarto kiil. Täämbädse päävä pä...
Loe edasi
Top