Author: Jüvä Sullõv

Võrokeelidse vikipeediä edimäne artiklivõistlus

Timahavva peeti edimäst kõrda võrokeelidse Vikipeediä artiklivõistlust. Võistlusõst võtiq ossa 9 kirotajat 14 artikliga. Teemaq, minkast kirotõdi, olliq väega mitmõsugudsõq: kultuuriluust ja -tegeläisist sugulasrahvidõ ja botaanikani. Näütüses kirotõdi artikli Jaigi Juhanist, Oksaneni Sofist, Rosma koolist, katripääväst, Tarto Kivisillast, nõglapaiust ja väikust Tsiberi soomõ-ugri rahvast mansõst...
Loe edasi

Võrokeeline Vikipeediä

Väiku Eesti kotsilõ saa uhkõhe ja ilosahe üteldäq: Eesti um suur maa - taa sisse mahus ummi põlitsit kiili ja hõimõ inämb ku üts. Niisama um lugu Eesti Vikipeedijidega - lisas eestikeelitsele um olõmah ka võrokeeline. Tuu, et meil um kats umakeelist Vikipeediät, um väega loomulik asi, ku mõtõldaq, et algusõst pääle um Eestih olnuq kats umma kiräkiilt - talliina ja tarto kiil. Täämbädse päävä pä...
Loe edasi
Top