Kuidas Eesti looduspärand Vikipeediasse jõudis?

Posted on

26. juunil Tartus ja 27. juunil Tallinnas toimusid kaks iselaadi kokkusaamist. Nimelt kuulutati neil välja võistluse Wiki Loves Earth selleaastased Eesti vooru võitjad. Žürii koosseisus Arne Ader, Urmas Tartes ja Robert Reisman oli võistlusele laekunud 600 foto seast välja valinud kümme parimat, mida saata laia maailma Eesti loodust tutvustama.

In dogs in addition, ivermectin was used to treat a variety of skin and skin problem conditions. You need to know your way around the law, and you should know your tadagis preis cracking way around doxycycline price walmart the law. It is used to treat infections caused by germs bacteria such as strep throat, phlegm, ear, tooth, lung, and urinary tract.

We have listed information for generic, brand, and wholesale prednisone 10 mg tablets uses. In case of Mendaha nizral accidental overdose, seek emergency medical help or contact a poison control center right away. Some drugs that have not passed the test are shown here:

WLE koosviibimine Tallinnas. Aleksandr Abrosimovi foto.
WLE koosviibimine Tallinnas. Aleksandr Abrosimovi foto.

Fotograafia on kaasajal levinud harrastuseks, kuid paraku jäävad sündinud piltidest valdav osa avalikkuse eest varjule. Nõnda on Vikipeedia kogukond juba mitmendat aastat kutsunud üles piltnikke oma loomingut laiema maailmaga jagama. Sel korral siis kodumaistest loodusmälestistest. Nii saama talletada paikade hetkeseisu ja näidata nende ilu nii kodumaal kui ka mujal ilmas.

Esikohavääriliseks hinnati Külli Kolina fotot metsast Valgesoo maastikukaitsealal. Meie metsarohkes riigis jagub seda puude valitsetavat territooriumi ja hea, kuid seda ka pildile püütakse.

Valgesoo mets
Valgesoo mets

Teisele kohale jõudis Märt Kose foto hommikusest Tolkuse rabast Luitemaa looduskaitsealal. Meie looduspärand tõesti on kuldaväärt nagu sellelt kuldselt fotolt välja lugeda annab.

Tolkuse raba
Tolkuse raba varahommikul


Kolmas koht läks jagamisele kolme pildi vahel. Nende seas olid Kairi Kalmanni foto Saarnaki laiult, Külli Kolina foto Taevaskojast ja Ireen Trummeri pilt Mähu rahnudest Lahemaa rahvuspargis.

Saarnaki pärn
Saarnaki pärn
Oktoober Taevaskojas
Oktoober Taevaskojas
Mähu kivid
Mähu kivid

Kümne parima sekka jõudsid ka Aleksandr Abrosimovi fotod Keila joast ja Osmussaare põhjarannikust, Ireen Trummeri fotod Jänijõest ja Lahemaalt ning kasutaja Aksel90 foto Narva jõe kanjonist.

Keila juga
Keila juga
Osmussaare pank
Osmussaare pank
Jänijõgi
Jänijõgi
Mähu kivi Lahemaal
Mähu kivi Lahemaal
Narva jõgi
Narva jõgi

Suur tänu kõigile fotograafidele! Tänu teile on Vikipeedia jälle vähe informatiivsem ja värvikam.

Top