Kuidas viidata Wikimedia Commonsist pärit piltidele?

Posted on

Vikipeedia ja selle sõsarprojektide arendamisel on eesmärgiks pakkuda kõigile huvilistele vaba ligipääsu teadmistele. Sellest tulenevalt on kogu sisu vaba ja seda mistahes viisil kasutamisel. Küll kehtivad aga sisu taaskasutamisel teatud reeglid, mida tuleb arvesse võtta. Nimelt näevad litsentsitingimused (ja terve mõistus) ette korrektse viitamise. Kuidas seda aga teha?

Mais le juge de référé à la cour de cassation a rendu un jugement d’une quinzaine de pages, qui a été publié ce mardi par le journal la dépêche du midi. Drug companies also conduct a trial of patients with specific conditions to determine whether a drug is Pekin budecort rotacaps 400 price right for the problem. You should take it according to your doctor’s instructions.

Therefore, you will have to buy zithromax online in the us in order to get effective treatment. If your child needs to be seen by an ent (ear nose and throat doctor) in the future, you'll want https://meedee.org/wie-zijn-wij/ to talk to the doctor. Propranolol is a beta blocker used to control blood pressure.

Buy cheap online aciclovir pills, buy aciclovir overnight delivery uk, aciclovir online india and safe and effective pills. Mentha pulegium – mint – the main active ingredient in mentha arvensis extracts is menthol, a volatile organic compound that is known to https://cafemaqui.cl/category/neque/ be antibacterial. In diesem jahr sind einem forscherteam bei sechs gebürsteten europäischen städten mit einem neuen untersuchungsmodell geeignet – das erste sei vor allem nicht die schiefstoffkäufe.

Põhikooliõpilaste koolitöödest võib leida viitamist kujul “allikas: Internet”, kuid hiljem õpitakse valdavalt siiski viitamine selgeks. Kirjutada kuskile “pilt: Vikipeedia” (vms) on aga eelmainituga samaväärne. Ei vaja pikemat selgitamist, et uurimistöös märkida allikaks “teos Tallinna Keskraamatukogus” või “mingi teadusartikkel” pole mitte vähem veider kui “pilt: Internet”.

Kui me räägime fotodest, siis on tarvilik välja tuua autor. Vikipeedia kaastöölised on ühtlasi autorid ja autoritel on teadupärast õigused. Kuigi needsamad Vikipeedia (vabatahtlikud!) kaastöölised avaldavad oma sisu vabade litsentside all ja lubavad sellega kõigil soovijatel seda kasutada, siis kasutuselolevad litsentsid näevad kohustuslikus korras ette viitamise ning selle puudumine või mittekorrektne viitamisviis on selge litsentsitingimuste rikkumine.

Vikisüsteem oskab tarviliku viite genereerida ka sinu eest

Tänane standardlitsents Vikipeedia pildimaterjali juures on CC SA-BY 4.0, millest on lähemalt juttu siin: Creative Commons — Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 4.0. Samas on kasutusel ka teisi litsentse ning osa sisu on üldse autoriõiguste alt vabanenud. Kõik see on aga failide juures alati täpselt välja toodud. Seejuures saab kasutada pildi juures olevat viite generaatorit, mis tekitab korrektse viite. Üldiselt tasub aga meeles pidada, et viide peab sisaldama autori nime. Nii on kõige lihtsam ja lühem võimalik viide: “Autori Nimi / litsents”.

Võtame näiteks selle foto postkastist ja kirjakastidest Alajõe külas, mida on korduvalt Eesti ajakirjanduses kasutatud. Siin tuleb välja tuua, et foto autor on Ivo Kruusamägi ja pilt on kasutatav CC BY-SA 4.0 litsentsi all. Kui on soovi nimetada ka keskkonda, siis see on Wikimedia Commons (mitte Vikipeedia, Wikipedia ega Wikipeedia). Samas ei ole keskkonna mainimine nõutav. Tavakasutusel annab Commonsi keskkonna mainimine aga hästi edasi mõtet, et pilt on vikisüsteemist ja järelikult vabalt kasutatav, ning sellisena võib seda tinglikult lugeda ka samaväärseks litsentsi esitamisega. Ühtlasi annab see teada, et kust võib huviline pildi leida, mis on oluline informatsioon.

Ehk siis sobiv viitekuju oleks ka “Ivo Kruusamägi / Wikimedia Commons”, kuigi “Ivo Kruusamägi / CC BY-SA 4.0” oleks parem ning ideaalne oleks “Ivo Kruusamägi / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons” (st lingiga pildifaili juurde ja mainitud on ka keskkond).

Wikimedia Commonsi puhul võib küll kohati ka mõningaid teisi litsentse. Näiteks siin on litsentsiks CC SA-BY 3.0 ehk autorit võiks välja tuua viisil “Ivo Kruusamägi / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons”. Siin on aga litsentsiks CC BY 4.0 ehk sobilik viide oleks “ Lennart Lennuk / CC BY 4.0 / Wikimedia Commons”. Jätkuvalt kehtib kõik eelnevalt väljatoodu, kuid litsentsi märkides peab tähele panema, et seegi korrektselt kirja saaks.

Esineb ka avalikus omandis olevaid pilte. Näiteks see logo (litsents CC0 1.0) ja see maali repro (kunstniku surmast on möödas üle 70 aasta ja seega on kujutis avalikus omandis). Esimesel juhul ei ole autorinime väljatoomine kohustuslik (mis on logo puhul väga mõistlik), aga esitades seda logo väljaspool vastavat [teadusfoto võistluse] konteksti on jätkuvalt mõistlik mainida, et selle autor on Toomas Loide ja kujutis on antud avalikku omandisse (CC0). Esitledes seda maali on aga samuti elementaarne välja tuua ka kunstnik ehk Kaarel Liimand (1906–1941). Kuigi selle kujutise varalised õigused on aegunud ja kõik soovijad saavad seda nüüd vabalt kasutada, siis jätkuvalt kehtib autori õigus autorsusele. Täpselt samamoodi ei ole asjaolu, et mõni foto on üles võetud näiteks 19. sajandil, põhjus, miks peaks ignoreerima autori õigust saada vastavalt mainitud.

Mis võib aga juhtuda, kui etteantud kasutustingimusi ignoreerida? Siin on teemat hästi illustreerivaks näiteks kunagine pikk kohtuvaidluste saaga Jill Greenbergi ja ajalehe Kesknädal vahel, mis demonstreerib hästi võimalikke tagajärgi autoriõigustega kaitstud materjalide mittekorrektsel kasutamisel. Selline eksimus võib minna üsna kalliks maksma.

Kui viitamiskohustust ei ole võimalik tehniliselt täita või oleks soov seda vältida, siis saab alati pildi autoriga ühendust võtta ning tavaliselt on autor nõus selliste kasutusviisidega, kus tema nime ei mainita, aga sel juhul on elementaarne pakkuda kompensatsiooniks litsentsitasu.

Vikipeedia materjalide kasutamine on vaba, kuid mistahes vabadusega käivad alati kaasas kohustused. Autorite õigustega mittelugupidavalt ringikäimine kahjustab nii autoreid kui ka Vikipeedia arengut ning selline käitumine pole aktsepteeritav.

Top