Palju õnne sünnipäevaks!

Posted on

Wikipedia 11
Täna 11 aastat tagasi sai alguse Wikipedia.

When you are getting pregnant, the number of oocytes which develop into eggs is increased. A recent study found that clomid is more effective for treatment than progesterone alone, and clomid has fewer side effects than Ostrołęka priligy 30 mg preis other birth control methods. Clomid is usually prescribed for women who have had an ectopic pregnancy or an abortion.

First, i will list the major side effects that have been linked to ivermectin use according to the world health organization, to give you a starting point for your research. Prednisone goodrx, i have a lot of questions that i dapoxy kaufen would like answers to. In this context it was reported that the patients who were prescribed with this antibiotic were more likely to have a better clinical outcome and a better quality of life as compared to those patients treated with another type of antibiotic.

Praeguseks on Wikipedia saanud ainulaadseks nähtuseks kogu maailma kultuuriloos. See on miljonite inimeste igapäevane töövahend ning tuhandete hobi. Wikipediale on üritatud luua alternatiive, kuid ükski neist pole siiani samavõrd õnnestunud. Ilmselt vajavad paljud seda just niisugusena, nagu see on.

Siiski ei ole Wikipedia muutumatu. Sajad inimesed üle maailma tegelevad selle strateegilise arendamisega, tuhanded osalevad muudatuste rakendamises ühel või teisel moel. Wikipedia liikumise praeguste sihtide seas on laialdasem levik arengumaades, seni kõrvalejäänud kasutajarühmade kaasamine toimetamisse, laienemine uutes maailmakeeltes ja regioonides ning kasutajamugavuse parandamine. Usin töö käib Indias, Brasiilias ja Araabiamaades, aina rohkem on kaastööliste seas naisi ning tänavu kavatsetakse välja tulla uue kasutajaliidesega, mis muudaks toimetamise uustulnukatele kergemaks. Wikimedia Foundation ajab kogu maailmas harusid nagu kartul kasve ja kõikjal sõlmitakse sidemeid mäluorganisatsioonidega – muuseumide, raamatukogude, arhiividega -, et kajastada üha põhjalikumalt kogu inimkonna kultuuripärandit.

Ka eestikeelne Wikipedia ei seisa paigal. Igas kuus tekib juurde tuhatkond uut artiklit, praeguste prognooside kohaselt langeb suvel 100 000 artikli piir. Meil on tänavu kavas mitu artikli- ja fotovõistlust looduse, kultuurimälestiste ja mitmel muul teemal. Areneb rahvusvaheline koostöö, Eesti vikipedistidel on ühisprojektid Venemaa ja Armeeniaga. Lootust on korraldada kõrgetasemeline visioonikonverents Wikipedia ja Eesti teemal, kus meie kultuuri, hariduse, äri ja poliitika arvamusliidrid võivad teiste riikide kogemuse toel näha, kuidas võib kogu Eesti nende valdkondades Wikipediast kasu saada. Tähtis on seegi, et just tänavu saab eestikeelsel Wikipedial täis 10 tegutsemisaastat: mitte ilus tühi number, vaid hea hulk paljude inimeste tublit tööd, kindel alus järgmisteks aastateks ja miks mitte ka kümnenditeks.

Tõsi, taevas pole kunagi päriselt pilvitu. USA-s diskuteeritakse internetipiraatluse vastase seaduse ehk SOPA (Stop Online Piracy Act) eelnõu üle, mis autorikaitse varjus ähvardab piirata sõnavabadust määral, mis seab ohtu ka Wikipedia tegutsemise. Indias püütakse jõustada seadusi, mis lubaksid laimu vastu võitlemise, usuliste tunnete säästmise ja rahvusliku ühtsuse kaitsmise nime all keelata igasugust internetis levivat kriitikat – ka Wikimedia India hiljutise konverentsi ukse taga protestisid ühe poliitilise noorteliikumise esindajad Wikipedias avaldatud kaartide vastu, mis ei kujuta India ja Hiina vaidlusaluseid alasid nende soovi kohaselt. Itaalias aitas internetitsensuuri eelnõu parlamendis läbi kukutada muuhulgas ka itaaliakeelse Wikipedia kahepäevane streik. Euroopa Liidus ähvardab Wikipedia tegevust ACTA, mis SOPA-le sarnaselt peidab end intellektuaalomandi kaitse taha. Wikipedia ei ole nähtus iseeneses, see on osa ühiskonnast selle ümber.

Eestiski tunnevad vikipedistid, et peavad võtma vastutuse ning seisma hea ühiskonna kui terviku huvide eest. Seepärast otsustaski Wikimedia Eesti mitte leppida maksuameti otsusega jätta meie MTÜ välja heategevusorganisatsioonide nimekirjast ning kaebas maksuameti kohtusse. Loodetavasti paraneb selle vaidluse tulemusena kogu Eesti kolmanda sektori õiguskeskkond; soovijad võivad kohtuasja taustast pikemalt lugeda nii siinse blogi varasemast sissekandest kui ka Postimehes ilmunud arvamusloost. Ka autoriõiguse ja andmekaitse probleemid ei lähe meist mööda. Sestap lubame olulistel teemadel edaspidigi ajakirjanduses sõna võtta.

Wikipedia kasvab ja areneb, nii nagu kasvavad ja arenevad ka selle lugejad. Ühelgi entsüklopeedial pole lugejateta mõtet. Wikipedia jaoks on tähtis vastata nende vajadustele. Muidugi, erinevalt teistest entsüklopeediatest on Wikipedias igal lugejal võimalik aidata kaasa, et see areneks just neile tarvilikus suunas, just nende vajaduste kohaselt. Teretulnud on igaüks, kes õla alla paneb.

Seepärast soovime Wikipedia 11. sünnipäeva puhul õnne eelkõige meie lugejatele. Igas Wikipedia lugejas peitub vikipedist. Laske ta sealt välja!

Top