Põhjala vikipedistide esimene konverents

Posted on
Eestlased-Rootsis-2018
Eesti delegatsioon Rootsis. Sven-Erik Soosaare foto.

Põhja-Euroopa vikipedistide kohtumine (WikiNEM ehk Wikipedia Northern Europe Meeting) tõi 5.–7. oktoobril Stockholmi kokku 29 esindajat seitsmest riigist. Sündmus toimus samas hoones, kus asub ka Wikimedia Sverige büroo – Goto 10 Coworking Space’i alumisel korrusel. Ning loomulikult olid kohal ka eestlased. Mis seal aga täpselt aset leidis?

The generic effexor xr mail order pharmacy is effexor xr online available. Doxycycline for dogs | best tadalafil 20mg bestellen doxycycline online pharmacy. The high heel and the wedge allow you to walk freely, especially when you are looking to go longer distances.

Generic drugs don't contain any of the active ingredients which are used in the original prescription. Sibutramine is a treatment for obesity, Boissy-Saint-Léger and in particular, in. The pill, however, does not contain levonorgestrel and only has progesterone.

Kasutamaks lühikest kohtumise aega sisukalt, oli Rootsi Wikimedia kutsunud üritust läbi viima kolmanda osapoole – Ulrika – kelle ülesanne oli aidata välja selgitada ühised huvid ja eesmärgid ning need kindlalt sõnastada ja juhtida diskussioon seejärel realistlike tegevusplaanideni.  Taoline kolmanda osapoole juhitud ja suhtlemisest tulvil kohtumine oli äärmiselt tihe ja muljeterohke.

Reede õhtupoolik oli jäetud osavõtjatele omavaheliseks tutvumiseks. Töö ise läks lahti laupäeva hommikul, kui alustati kokkusaamise eesmärkide kollektiivset sõnastamist. Selleks kasutas kohtumise läbiviija Ulrika taaskord rohkelt mängulisi, kuid üllatavalt efektiivseid võtteid. Hoolimata üsna pikast sissejuhatavast osast jõuti laupäeva lõunaks ühise eesmärgi sõnastamiseni. Kollektiivse toimetamise, ideede liitmise ning lahutamise kaudu jõudsid osalejad oma kohtumise ühehäälse sõnastuseni, milleks oli:

„Teha üheskoos ägedaid asju aktiivse Põhja-Euroopa koostöö raamistiku loomise ning ühiste teemade tuvastamise ning nende lahendamiseks ja arendamiseks vajaliku ekspertiisi ja ressursside jagamise kaudu.“

(To do awesome stuff together by establishing a framework for active collaboration in Northern Europe, identifying common issues and using our expertise and resources in dealing with and developing them.)

IMG_20181006_095657

Seejärel algas kõige huvitavam ja sisukam osa kohtumisest. Kõigil kohalolijatel avanes soovi korral võimalus algatada vestlusring mõnel huvitaval teemal, millega siis teised osalejad vastavalt oma huvidele vabalt ühineda võisid.

Valik mõnedest teemadest, mille üle arutleti:
* Kuidas toetada vähemusrahvaid ja põliskeeli?
* Järgmised sammud meie koostöös
* Põhjamaade rahastusallikad
* Wikimania, kuidas aidata?
* Milliseid Gender gap projekte saaksime koos läbi viia?
* Tehnoloogia – probleeme ja ideid?
* Wikimedia PR: teavitusmaterjalid, teadlikuse tõstmine ja avalikud suhted
* Haridus, ülikoolid, Wikimedia koolides, õpetajate koolitamine
* GLAM – koostöö
* Kus toimub järgmine WikiNEM?

IMG_20181006_134755

Üks enim tähelepanu saanud ning elevust tekitanud teema oli vähemusrahvuste esindatus Wikipedias. Näiteks oli kohal üks saamikeelse viki eestvedajaid – Yupik aka Kim – ning saami teema ühendab loomulikult nii Soomet, Norrat kui ka Rootsit. Entusiasm selle teema vastu ei ole aga võõras isegi eestlastele, sest oleme meiegi püüdnud toetada erinevaid soomeugri väikevikisid ning lisaks eestikeelsele Vikipeediale on ju olemas ka võrukeelne viki. Teise olulise teemana võõrustajatele kerkis esile ka Wikimania 2019, mis leiab aset juba järgmise aasta augustis ja justnimelt Stockholmis.

Enamik aruteludest olid suunatud konkreetsete koostööprojektide arendamisele. Wikimedia Eesti aktiivne panus oli näiteks entusiastlik ja konkreetne ettepanek GLAM koostöö alustamiseks ühe pilootprojekti kaudu, kaasamaks ja julgustamaks asutusi kõigis Põhja-Euroopa riikides, kes veel seni Wikimedia tegevusse umbusuga on suhtunud. Loodetavasti saame juba kevadel näha esmakordset Põhja-Euroopa vikides ühisnäitust Commonsisse tee leidnud põnevatest piltidest.

Siinse teksti autorile oli meeldivaks üllatuseks kõrge naiste esindatus osavõtjate hulgas ning tähelepanu naiste esindatusele nii Vikipeedia artiklites kui nende kirjutajate hulgas. Arutelu käigus jõudsime vajaduseni praktiliste võtete järele, kasvatamaks naiste hulka vikipedistide seas. Samuti sai eesmärgiks seatud tuntud Põhjamaade naiste esindatuse järele ka teineteise Vikipeediates, mida võiks saavutada artiklivõistluse ellu kutsumise kaudu.

IMG_20181006_162226

Pühapäeva hommikul alustati varem ettevalmistatud välk-ettekannetega (lightning talk), mis aitasid eri riikide kohalikel Wikimedia organisatsioonidel oma tegevusi teistele tutvustada. Selle paneeli moderaatoriks oli Wikimedia Eesti esindaja Ivo Kruusamägi.

* Rootsi esindaja Sofie Jansson tutvustas kohalolijaile Wikimania 2019 veel avaldmata pealkirja ning kontseptsiooni ning kutsus üles ära kasutama suurepärast võimalust korraldada kohtumisi vikipedistidega üle ilma („Opportunities with Wikimania in Northern Europe“).

* Salvör Kristjana Gissurardóttir Islandilt andis ülevaate kolme Põhjala väikeriigi – Fääri saarte, Gröönimaa ja Islandi – Vikipeediate olukorrast („Small language Wikipedias on the example of Islandic Wikipedia“).

* Mārtiņš Bruņenieks meie lõunapiiri tagant Lätist tõi Wikimedia Põhja-Euroopa blokile eeskujuks ja inspiratsiooniks Wikimedia Kesk- ja Ida-Euroopa bloki ühise artiklivõistluse (“CEE Spring — running international article contest in 25 languages“).

* Finn Årup Nielsen rääkis Taani Wikimedia koostööst Taani Filmiinstituudiga (“GLAM, uploads, licenses et al”).

* Heikki Kastemaa Soomest aga rääkis, kuidas meie oma Vahur Puik põhjanaabreid Ajapaiga ja refotograafia pisikuga nakatas ning kuidas see Vikipeediat aitab (“Rephotography – what, how and why“).

* Jon Harald Søby Norrast tegigi üleskutse nende riikide esindajatele, kus saamid elavad, üheskoos saamikeelse Vikipeedia aktiviseerimiseks ning arendamiseks (“Wikimedia Norge’s Northern Sami project as an idea for Nordic cooperation“).

Merli_and_Ivo_Lightning_talk_WikiNEM
Eesti ettekande sissejuhatamine. Foto: Sara Mörtsell

* Ivo Kruusamägi ise esitas valiku viimase aja Wikimedia Eesti projektidest (Miljon+, EV100, kunstimuuseumite koostöö) ning ka üleskutse neis ühel või teisel viisil osaleda (Teadusfoto võistlus). Ettekande nimeks oli “Five examples on outreach activities in Estonia“.

Seejärel toimusid veel viimased aruteluringid ning pinnale jäänud ideede jaoks kinnitati tegevusplaanid. Koostööprojektid algatati soolise võrdsuse, hariduse, PR, GLAM koostöö, vähemuskeelsete (saami) ja Wikidata teemadel.

Viimases tagasiside ja head aega ütlemise ringis sai üle antud nii tänud, ettepanekud kui ka kingitused. Kokkuvõttest jäi kõlama hea kogemus sõbralikust koostööst ja soov selle jätkumiseks ning idee kohtuda järgmisel aastal juba Eestis.

IMG_20181006_120228

Teksti (ja enamuse piltide) autor: Merli-Triin Eiskop

Top