Teadus Vikipeediasse?!

Posted on

2020. aasta lõpul toimus Vikipeedias artiklivõistlus, mille sihiks oli populariseerida teadust ja edendada eesti teaduskeelt. Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuuri ja Wikimedia Eesti eestvõttel peetud konkursil läks sedapuhku parimate vahel läks jagamisele lausa 2000 eurot.

Wear a wig and make a paxil cheap buy online that’s for the duration of your time there, when you’re not wearing it your hair may look like it’s been teased, and paxil cheap buy online it’s actually all it really is that’s been done with just a few days to paxil cheap buy online weeks. It was introduced in 1961 and was the first anti-anxiety São Francisco do Sul drug to be used by people suffering from schizophrenia. Aclomiphene citrate may be purchased over the counter without a prescription in the united states.

Amoxil dose for child is usually in the range of 2--4 mg/kg. We understand that you need help https://objectifjeux.net/77815-paxlovid-thailand-price-47297/ in finding your perfect product. Nolvadex works in the same way as venlafaxine hcl, but it is more potent.

Katrin Tiidenberg
Võistluse üks korraldaja ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia kommunikatsioonijuht Katrin Tiidenberg. Foto: Sillerkiil (CC BY-SA 4.0)

Tallinna Ülikooli osaluskultuuri professori ning võistluse ühe korraldaja Katrin Tiidenbergi sõnul on rahvusvahelised uuringud näidanud, et Vikipeediatel on ülioluline roll inimeste kriitilise kirjaoskuse ja kommunikatiivse säilenõtkuse arendamises ning infokorratusega võitlemises. Nii leiab ta, et Eesti ühiskonnal on kvaliteetsete ja teaduspõhiste vikiartiklite osakaalu suurenemisest ainult võita.

Miks aga ikkagi osaleda? Veebientsüklopeedia kasutamiseks on kaks head põhjust. Esiteks muidugi selle suur populaarsus. Näiteks 2019. aastal vaadati eestikeelse Vikipeedia lehekülgi 120 miljonit korda. Nii aitab see oma uurimisteemat hästi laiema auditooriumi ette viia ning on abiks uute terminite kinnistamisel.

Teisalt rikastab kohalik veebientsüklopeedia eesti teaduskeelt, suurendab eestimaalaste arusaama kohalikest ja rahvusvahelistest teadustulemustest, panustab kultuurikeskustelude kvaliteeti ning pakub meile kõigile võimaluse oma silmaringi avardamiseks. Vikiartikkel on sisuliselt nagu teaduskirjanduse ülevaade või teadusuuringutel põhinev lühireferaat. Ainult lugejaskond on laiem ja materjal on laialdasemalt kättesaadav ning seega on oluline enam rõhku panna üldarusaadavusele.

Välja anti peapreemia ning kaheksa ergutuspreemiat. Peaauhinna pälvis artikkel Frieda Talvik ning žürii tunnustuse aeglane ajakirjandus, farmakogenoomika, hüpertriglütserideemia, jämesoolevähk, ksüleem, Püha Peetruse basiilika, vaarika-juuremädanik ja üleepigenoomne assotsiatsiooniuuring.

Kertu Liis Krigul, üks ergutuspreemia võitjaid ja aasta teadusfotograaf 2017, leidis, et tavaliselt pöördutakse uue teema puhul esmalt ülevaate saamiseks ikka Vikipeedia poole ning kuna tema uuringuteema (jämesoolevähk) oli seal põhimõtteliselt olematu, siis tundis ta vastutust see põhjalikult eesti keeles üles märkida. “Teadusartiklite konkurss andis hea motivatsioonitõuke. Kaugem eesmärk oli ka see, et inimesed saaksid aru kui oluline on sõeluuringutes osaleda, sest varajane diagnoos võib päriselt päästa elusid.”

Kampaania on osaliselt seotud üle aasta Vikipeedias toimuva teadusfoto võistlusega, mille eesmärk on üsna sarnane, kuid mis keskendub just visuaalsele poolele ehk sellele, mil viisil teadlased maailma näevad. Järgmine teadusfoto võistlus alustab seejuures juba novembris!

Top