Vikipeedia streik

Posted on


Sel nädalal toimus Itaalia Vikipeedias haruldane asi: kohalik Vikipeedia streikis. Kaheks ööpäevaks suunati kasutajad itaaliakeelse Vikipeedia asemel leheküljele, kus seisis streikijate avaldus. Milles oli probleem?

It is only effective for some types of infections. It has a lot of Xai-Xai cytotec pills price in rands uses and i am looking forward to taking it. Amoxicillin potassium clavulanate 625 price in usa.

The new drugs in this class are the antibiotic amoxicillin and the antimalarial drug doxycycline. Those with hormone-sensitive tumors that respond poorly sertraline street price to other drugs. In recent years, antibiotic use has grown, and veterinarians are increasingly prescribing antibiotics for dogs and cats, often without the knowledge or support of the veterinary community.

Symptoms may appear as soon as 1 to 2 hours after eating the contaminated food, or they may take up to 24 hours to develop. If you don’t take it for long enough, your blood may develop flovent for cats cheap an immunity to it. This cost is a little far more than one could expect at first, however it can add up and can become a huge amount of money if you're out there in your 20s and have to pay for it over time.

Itaalia parlamenti jõudis hiljuti eelnõu, mis kohustas veebilehtede pidajaid muutma 48 tunni jooksul lehekülgede sisu, mille kohta laekub kaebus, et see kedagi häirib või solvab. Seejuures ei olnud oluline, kes on kaebaja ja kas tekst vastab tõele. Kohtuorganeid protseduuri ei segatud.

Niisugune seadus muudaks Vikipeedia töö võimatuks. Paratamatult leidub teemasid, mille suhtes on ühiskonnas eri seisukohti ja mille ükskõik milline käsitlus üht või teist osapoolt häirib.

Võrguentsüklopeedia ülesanne on anda igast teemast võimalikult neutraalne ülevaade ja refereerida avalikkuses esile kerkinud seisukohti. Eriarvamuste korral arutletakse artikli arutelulehel, kuni jõutakse ühisele seisukohale teksti neutraalse ja informatiivse sõnastuse suhtes. Juba niisugune arutelu võib häirida inimest, kellel on jäigad ühekülgsed vaated. Ent kui rahumeelne diskussioon muutub võimatuks, ei saa ka konsensuseni jõuda.

Vikipeedia streik tõmbas endale tähelepanu nii Itaalias kui ka maailma ajakirjanduses. Itaalias peetakse Vikipeediat üheks tähtsatest infrastruktuuriteenustest, umbes nagu elektrivarustust või maanteede võrku. Loomulikult mõjutas selle töö lakkamine paljusid.

Itaalia vikipedistidega liitusid teised: nende toetuseks tegid avaldusi näiteks Saksa, Serbia ja Rootsi, samuti Vikipeediat ja selle sõsarprojekte haldav Wikimedia Foundation USA-s.

Lõpptulemusena oli streik edukas. Ehkki praeguseks ei ole seadust Itaalia parlamendis veel vastu võetud ega tagasi lükatud, muutis eelnõud arutanud parlamendikomisjon mitut paragrahvi, mis kehtestasid veebilehtede vastutuse. Vikipedistide kõrval hingavad kergendatult ka blogijad. Praeguses versioonis jäävad nõuded kehtima vaid ajalehtedele, kellel aga oli sarnane vastutus juba varem.

Vikipeedia vajab sõnavabadust, teisiti see lihtsalt ei toimi. Seepärast seisab vikipedistide kogukond selle eest kõikjal, kuhu see ulatub. Lõppude lõpuks toob sõnavabadus kasu kogu ühiskonnale ja vikipedistid on osa ühiskonnast, milles nad elavad. Seepärast on neil ka kohustus sellest hoolida.

Meil Eestis niisugusi seadusi ei ole ja loodetavasti ka ei tule. Igaüks võib aga sisimas järele mõelda: kui sedalaadi eelnõu jõuaks Riigikokku, mida teeksid siis sina? Kas sa oleksid valmis oma arvamust välja ütlema?

Top