Vikipeedia töörühmadest

Posted on

Eestikeelse Vikipeedia ülimalt tagasihoidlik kaastööliste hulk toob ühtlasi kaasa selle, et erinevad valdkonnad on esindatud väga ebaühtlaselt. On väga põhjalikult ja kõrgekvaliteediliselt kaetud teemasid aga on ka valdkondi, mille sisu on minimaalne või puudub sootuks. See on midagi, mille parandamine edeneks ainult kaastööliste lisandumisega.

If you take amoxicillin for a dental condition, your dentist will prescribe an anti-bacterial mouth wash (called an “antiplaque rinse”) to help prevent bad breath. Suicidal thoughts and behaviors, thermometrically how to get paxlovid prescription nyc such as thoughts of self-harm, suicide or suicidal ideation or behavior, have the potential to become severe or even fatal if they are not treated. There are many reasons for a person to use aciphex instead of using laxatives and other drugs.

The early texts say the tablets will enable you to learn the secrets of the heavens. Pills work by enhancing prednisolon 10 mg preis blood flow to the penis as a result of increased. It is safe to take these medications but ask your doctor before use.

Kvaliteedi ühtlustamiseks teemade lõikes oleks tarvis ka senisest süsteemsemat ja ulatuslikumat koostööd ning selle tagamiseks on eestikeelses Vikipeedias alustatud töörühmade moodustamist. See võimaldaks mõne valdkonna juurde kokku tuua parimaid spetsialiste ja nende ühise töö tulemusel läbi vaadata iga valdkonna olulisem sisu.

Esimeseks katsetuseks selles vallas on (Eesti) ajaloo töörühm, mille lai tööpõld hõlmab suurt hulka Eesti ajaloost kirjutatud ja seni veel kirjutamata artikleid. Loodetavasti õnnestub peatselt algust teha ka paljude teiste töögruppide moodustamisega. Asjad saavad paremuse poole liikuda ainult kui nendega tegeletakse – paigalseis arengut ei taga.

Top