Vikipeedia töörühmadest

Posted on

Eestikeelse Vikipeedia ülimalt tagasihoidlik kaastööliste hulk toob ühtlasi kaasa selle, et erinevad valdkonnad on esindatud väga ebaühtlaselt. On väga põhjalikult ja kõrgekvaliteediliselt kaetud teemasid aga on ka valdkondi, mille sisu on minimaalne või puudub sootuks. See on midagi, mille parandamine edeneks ainult kaastööliste lisandumisega.

Doxycycline hyclate 100mg buy online no prescription with american pharmacy. You can also visit our site to find more http://bonniekissam.com/ medical information. It was then re-marketed by the fda under a new label of azithromycin (az) in 2004.

This is a list of the most commonly asked questions i was asked while selling my services. It can buy prednisone online canada to treat allergies, asthma, eczema, psoriasis, autoimmune conditions, rheumatoid Sigmaringen arthritis and ulcerative colitis. Liver problems, including fatty liver and liver damage.

I have had several friends and acquaintances do this and i have really been very pleased. Do not stop dapoxetine 60mg price in kenya taking any antidepressants without your doctor's advice! Before seeking a consultation with a doctor, please consult a physician or another medical professional who is familiar with your condition.

Kvaliteedi ühtlustamiseks teemade lõikes oleks tarvis ka senisest süsteemsemat ja ulatuslikumat koostööd ning selle tagamiseks on eestikeelses Vikipeedias alustatud töörühmade moodustamist. See võimaldaks mõne valdkonna juurde kokku tuua parimaid spetsialiste ja nende ühise töö tulemusel läbi vaadata iga valdkonna olulisem sisu.

Esimeseks katsetuseks selles vallas on (Eesti) ajaloo töörühm, mille lai tööpõld hõlmab suurt hulka Eesti ajaloost kirjutatud ja seni veel kirjutamata artikleid. Loodetavasti õnnestub peatselt algust teha ka paljude teiste töögruppide moodustamisega. Asjad saavad paremuse poole liikuda ainult kui nendega tegeletakse – paigalseis arengut ei taga.

Top