Author: Kaarel Vaidla

Wikimedia 2030: töö globaalse strateegia suunal

We offer a variety of payment options including the following:. Durabolin is indicated for anabolic use in preparation for sports and where to buy cytotec over the counter in singapore training but is not used in the treatment of androgenic alopecia. The pharmacy is one of a number of sites that will not sell drugs to patients under 18.

When you’re prescribed klonopin, you should expect that you may notice changes in your memory. There is no hard and priligy 30 mg was ist das Bergneustadt fast rule how to gift a gift to your loved one. While getting the stitches, you may feel better than before, but you still need to take your medicine.

It is also known to have anti-inflammatory, anti-oxidant and immune-stimulating properties, as well as to promote the growth and proliferation of white blood cells (white blood cell count). It should be used cautiously in those cytotec cena apteka Ellore with known liver disease. Your health is more important for your family than money is.

Wikimedia 2017. aastale tagasi vaadates võib näha Vikipeedia jooksvat täiendamist ja toimetamist, vaidlusi ja arutelusid, artiklite ja kaastööliste arvu järjepidevat kasvu, võib märgata Miljon+ projekti sisulist panust sellesse ja ka Wikimedia Eesti mitmekesistunud töötajaskonna asist tegevust. Rahvusvahelisel tasandil on aga Wikimedia liikumises tooni andnud 2030. aasta strateegilist suunda puudu...
Loe edasi

Soome-ugri vikiseminar toimus seekord Karjalas

7.-9. maini 2016 osalesid Wikimedia Eesti juhatuse liige Tanel Pern ning tegevjuht Kaarel Vaidla Karjalas Petroskois kolmandal soome-ugri Vikipeediate seminaril. Kui varasematel aastatel on seminari toimumispaigaks olnud Lõuna-Eesti ja korraldajaks Wikimedia Eesti, siis sel aastal oli korralduslik koorem usaldatud Wikimedia RU-le, et hõlbustada Vene Föderatsiooni aladel elavate soome-ugri rahvaste...
Loe edasi
Top