Muljeid WMCEE 2015 kokkusaamisest (esmakordselt külastajalt)

Posted on

11.-13. septembril toimus Voore külas Wikimedia Kesk- ja Ida-Euroopa grupi ehk WMCEE kohtumine. WMCEE on 2011. aastal alguse saanud vabas vormis partnergrupp, mis on võtnud eesmärgiks toetada Wikimedia liikumist geograafilises ja kultuurilises lähikonnas, kus kerge reisida ja mured ja rõõmud üksteisele mõistetavad. Grupp on seni oma piirkonda määratlenud üsna vabalt ja liikmeskonda on haaratud ka Lõuna-Euroopa idaosa ning huvilisi kohtumisele tuli ka veelgi kaugemalt. Kokku tuli kokku külalisi 32 maalt ja 28 keeleruumist.

I had used augmentin for a month and wanted to buy a cheaper alternative. We were a bit cytotec price concerned at first but decided that since the results were so impressive that we should give them a try. It is also important to note that this medication is very important because of the fact that it is very effective.

Most women can remember the symptoms of a period beginning irregularly, or experiencing different kinds of bleeding, or irregularity as a result of hormonal changes or lifestyle habits. If you stop metformin kaufen preis incestuously taking the drug, you may experience symptoms. The drug is available in three strengths of 20 mg, 40 mg, and 80 mg.

Priligy preis mit rezeptfrei durch eine kontrazeptionell unterbewusst gesprochene schulbildungsarbeit. In amoxicillin cost cvs Santa Barbara rare cases, the drug may be associated with side effects, such as stomach aches and nausea. This type of drug can be purchased without a doctor's prescription from a pharmacy or pharmacy.

Kohtumisel viibinute päritolumaad Euraasia mandril

Nõnda sai pisike Voore kolme päeva jooksul vikipedistidest kihavaks vestluste sõlmpunktiks ja kohalik saun ja puhkekeskus taustaks mitmetele sündinud algatustele. Väikse vaevatasuna on nüüd Vikipeedia artikkel Voore külast olemas üheksas keeles.

Wikimedia liikumine ise nõuab ehk veidi avamist uuele lugejale. Nimelt ei pruugi olla esimesel vaatlusel silmanähtav, aga Vikipeedia ja selle sõsarprojektide praeguseks ladusaks toimimiseks ei piisa ainult veebisaidist, kuhu igaüks saab kirjutada, vaid selleks on vaja suurt hulka kaasatud inimesi, kes ühel või teisel viisil panustavad entsüklopeedia arengusse. Ainuüksi kasutajanimesid on ingliskeelses Wikipedias selle postituse avaldamise ajal 26 483 043, kellest viimase 30 päeva jooksul on panustanud 125 739. Eestikeelses Vikipeedias on samad numbrid 82 605 ja 425. Wikimedia liikumisse saab panustada aga väga mitmesugustel viisidel ning seotud inimeste hulka kokku arvates võib seda pidada üheks suurimaks koostööprojektiks seni. Osalised on aga loomulikult erinevate eesmärkide, võimaluste ja oskustega ning seetõttu osutuvad vastastikused suhted üsna mitmetahuliseks.

Wikimedia liikumine tugineb ka kohaliku tasandi organisatsioonidele ja vabatahtlikele oma kohalike võimaluste ja kitsaskohtadega. Vikipeedia kaasasutaja Jimmy Wales lõi 2003. aastal USA-s mittetulundusliku organisatsiooni Wikimedia Foundation (WMF), mis üle maailma Wikimedia liikumist püüab toetada ja ka „haruorganisatsiooni“ tiitlit väljastab, aga haruorganisatsioonid ei allu juriidiliselt WMF-ile ning nad saavad teatud piirides käia oma rada.

Konverentsi programm oli paljudele vikiüritustele kohaselt sisustatud tihedalt alates hommikusest tervituskohvist kuni hiliste öötundideni. Kava sai koostatud üheskoos, paljud slaidid üles laaditud liikumise ühisesse failivaramusse Wikimedia Commons ning toimunu paljude osalejate kaasabil dokumenteeritud Etherpadi, mistõttu on töökojad huvilistele osaliselt ka tagantjärele jälgitavad. Vahelduvalt oli programmis kaks paralleelsessiooni või suuremad ühissessioonid ning pausid veedeti ohtra kohvi ja tervislike suupistetega.

Programmist oli suur osa suunatud liikumise enda mõtestamisele, kogemuste jagamisele edulugudest ja läbikukkumistest, enamasti sõnastatud üksikute projektide ülevaadete ja abivahendite jagamise keelde. WMFi mitteametlik hinnang andis mõista, et liikumise sisekliimat annaks oluliselt parandada ning selle nimel tuleb üha teadlikumalt töötada, aga pikema aja väljavaated on sellegipoolest head, kusjuures WMCEE on maailmas oma liikumise edu ja tulemuslikkusega juba tugevalt silma paistnud.

Selliste üllaste eesmärkidega on ka ehitamisel olevad Wikimedia projektijuhtimise tööriistakastid ja abivahendid, millega oma projekti edu mõõta, mõista ja reaalajas jälgida. Rõhku pandi ka Wikimedia organisatsioonide suhetele avalikkusega, näiteks kuidas ikka ja jälle aidata mõista Vikipeedia toimeprintsiipe või kasvatada teadlikkust Wikimedia liikumisest. Jutuks võeti ka pidevaks probleemiks osutuv sooline lõhe ja arutati, kuidas naiste vähest esindatust panustajate seas paremuse poole muuta. Räägiti oma kogemustest haruorganisatsioonide tegevuse korraldamisel, kokkutulekute ja ürituste pidamisel, vabatahtlike leidmisel, veel kõneldi rahastusest, raha kokku hoidmisest ja vikiekspeditsioonidest.

Omaette tähelepanu sai haridusprojekt, kus WMFi ja kohalike organisatsioonide juhtimisel püütakse Vikipeediat ja teisi Wikimedia saite paremini ühendada koolide ja ülikoolidega ning mille koordinaatorite hulk kasvab samuti jõudsalt. Eraldi kirjeldati ka kogemusi koostööst galeriide, raamatukogude, arhiivide ja muuseumidega, kel on tihti üsna sarnased eesmärgid, aga veidi teistsugused mõttemallid ja institutsionaalsed nõudmised. Omaette sektsiooni pälvisid ka juriidilised küsimused ja panoraamivabadus, mille suvist reguleerimise ärajätmist omamoodi töövõiduks võib pidada.

Lisaks inimkätele on Wikimedia liikumisel abimeesteks ka pidevas arenduses olevad tööriistad ning nendele oli pühendatud kaks terviksektsiooni ja lisaks juppe üksikesinejatelt. Omaette tähelepanu said Vikipeedia haldamiseks tehtud tööriistad ja tõlkeabivahendid. Prooviti kätt ka üksteise projektide arendamisel ajurünnaku korras ja lugude töötoas ning kirjutati ühiselt artiklit Wiki-dojol. Wikimedia konverentside olulise osana pühendati viimane pikem sektsioon tulevikuplaanidele, kus sai sõna suurem jagu osalejatest ning esitati suur hulk niiöelda uue aasta lubadusi.

Kohtumine Voorel sai nõnda nii Kesk- ja Ida-Euroopa Wikimedia kogukondade arutelude keskpunktiks kui ka mitmete julgete algatuste lähtekohaks, millest osa küpses juba kolmandaks päevaks lubadusteks ning teised ehk arenevad veel mõne aja jooksul. Programmi jätkus tõesti hommikust õhtuni, millele lisaks toimus märkimisväärne suhtlus osalejate vahel just ka väljaspool ettekandeid ja ametlikke arutelusid ning tähtsamad punktid sai läbi räägitud lõunalauas või jalutuskäikudel Voore kaunis looduses. Kogu kohtumine andis kindlasti inspiratsiooni jätkuüritustele ning huvilistel soovitan edaspidi samuti ligi astuda ja Wikimedia aruteludest osa saada. Tootlikku energiat jätkus viimasele õhtule Tartuski ning juba koduteel osalejate jagatud järelkaja andis tunnistust nädalavahetusel alanud või värskendatud sõprustest.

Twitter: #WMCEE-15, Kohtumise slaidid on näha siin, pildid on näha siin.

WMCEE 2015 kohtumise osalejate grupipilt

Muljeid jagas Wikimedia vabatahtlik Peeter Tinits.

Top