Üliõpilased täiendasid Vikipeedias Eesti arhitektuuri ajalugu

Posted on

Möödunud nädalavahetusel, 18.–19. veebruarini toimus Tartu Ülikooli teaduskooli ja MTÜ Wikimedia Eesti korraldatud Vikipeedia artikli kirjutamise välkvõistlus. 30 tunni jooksul tuli üliõpilasvõistkondadel koostada artikkel ette antud Eesti ajaloolise hoone kohta.

However, since the birth of the low-dose pill, many doctors have become more sympathetic to the risks associated with the over-the-counter pain medication. Some people report feeling more tired than https://michael-rebhan.de/31410-tadalafil-20-mg-kosten-46022/ usual, but this is because you are simply adjusting to the new regime. Clomid may also be called clomiphene, clomidine or clomil, is.

If you experience an allergic reaction to doxycycline 100mg dosage, contact your health care provider immediately. Dapoxetine (cas# 144792-62-7) is available as a prescription medication that can be purchased from most health care practitioners fac simile ricetta cialis and from pharmacies without a prescription. Prednisone is a drug that is commonly prescribed to help patients with the inflammation of the body’s organs.

Võistlustöö teemad loositi võistkondadele vahetult enne võistluse algust. Seejärel tuli üliõpilastel ettenähtud aja raames mõelda välja artikli ülesehitus, koguda materjali, kirjutada valmis tekst ja vormistada seda vastavalt Vikipeedia nõuetele. Taoline õpilasvõistlus toimus Eestis juba neljandat  korda, kuid käesolev aasta oli esimene, kus korraldati üliõpilastele eraldi võistlus. Eelnevate võistluste teemadeks on olnud kohalikud omavalitsused, linnad ja linnud.

Võistkond S.U.M.E

Oma artikli kirjutamise oskused pani proovile kokku kuus võistkonda. Liikmete seas olid Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia tudengid. Esikoha ja 800 eurot said võrdselt hästi kirjutatud artikli eest tänavu kaks võistkonda: Tõravere Raadio ja Meestelaulu Selts S.U.M.E. Kolmandale kohale jõudis võistkond Õigus, mille liikmeid premeeriti 400 euroga.

Narva-Jõesuu sanatooriumist kirjutanud Tõravere Raadio võistkonna, kuhu kuulusid Tartu Ülikoolis ajalugu õppivad tudengid Mihkel Braun, Hipp Saar ja Hanna-Riin Karu, sõnul oli artikli koostamise juures kõige raskem tööjaotuse korraldamine. „Üllatusena tuli see, kui vähe on kirjas hoonete ja asutuste hetkeolukorra kohta,“ selgitasid nad. Kergem oli leida vanu dokumente ja mälestusi, kuid ajamahukamaks tööks jäi just viimasel aastakümnel toimunu kohta info otsimine.

Võistkond Tõravere Raadio

Meestelaulu Selts S.U.M.E liikmetele pakkus äratundmisrõõmu ja üllatushetki Eesti Rahvusraamatukogu hoone kohta materjali kogumine. Koosseisu kuulunud Hugo Jõksi (Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž) sõnul ei olnud ta näiteks varasemalt teadlik rahvarinde aktsioonist sidekaabli paigaldamiseks. „Minu meelest nii lahe ja võimas ära tegemine!“ lausus ta. Tiimikaaslase Mia Ruusi (Tartu Ülikool) jaoks oli kõige lõbusam hetk laupäeva õhtul „Ühe maja lugu“ saate vaatamine. „Tundsin seal igas lauses ära midagi, mida samal päeval lugenud olin,“ selgitas ta.

Üliõpilased leidsid, et nädalavahetuse veetmine Vikipeedia artiklit kirjutades tuli neile igati kasuks, kuna võistlus pakkus praktilisi oskusi sünteesiva teksti kirjutamiseks. Teise võistluspäeva lõpuks olid lihvitud viidete sisestamise, info vajalikkuse hindamise ja mahuka artikli koostamisele kuluva aja planeerimise oskused. Mõlemal võitjavõistkonnal on kindel soov ka tulevikus sarnastel võistlustel osaleda.

Žürii esimehe Ivo Kruusamägi sõnul on Vikipeedias hädavajalik katta Eestiga seotud teemasid ning ta soovib tänada kõiki võistkondi, kes aitasid oma panusega eestikeelset Vikipeediat paremaks muuta. Uue kuue said järgmised artiklid: Eesti Rahvusraamatukogu hooneNarva-Jõesuu sanatooriumKuldne koduIuridicumHaapsalu kuursaal ja Kadrioru administratiivhoone.

Artiklikonkurss on seotud Eesti kõrgkoolide tegevusega Vikipeedias ja see toetab meediapädevuse õpetamist. Võistluse auhinnafondi rahastab MTÜ Wikimedia Eesti läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerluse programmi.

Top