Strateegiapäev 2020

Posted on Strateegiapäev 2020
Aug
16

Juhatus koguneb arutama 2021. aasta plaani lähtuvalt meie sõnastatud strateegilistest eesmärkidest. Sel aastal oodata, et jõuame strateegiast taktikani ja sealt omakorda tegevuskava ning eelarveni. Kes neist asjadest hoolib, on oodatud osalema oma ettepanekutega, täpsem info strateegiapäeva juhilt ja korraldustiimilt.

Täpsemalt vt töödevabrikust ja juhatuse protokollist.

Top