Wikimedia tahab, et sa jagaksid!

Posted on
20180414_123412
Wikimedia Eesti aktiivi energiline arutelu Kristjan Jaak Petersoni valvsa pilgu all (CC BY-SA Märt Põder)

Aprillikuu teisel laupäeval kogunes Wikimedia Eesti juhatus koos meie ürituste jm projektide vedamises aktiivsemate liikmetega Tartus, et arutada läbi organisatsiooni strateegilised eesmärgid ning kavandada tegevusi järgnevateks aastateks.

But once we get over that, we can enjoy the rest of the evening. A large number of adverse reactions may occur https://studioturci.com/50707-anguria-e-limone-viagra-naturale-20878/ in patients treated with amoxicillin. It was found that many of us in this country and world do not take much time to understand how our medication works before it is taken to us so it is not that easy to buy generic drug, because you must know how the medicine works to understand why the price of your medicine is very expensive and why it is not so cheap and you do not want to miss your medicine you have to pay a lot to buy.

This article provides information on the various treatments for hyperlipidemia, which are discussed in this article. Se trata del cierre del mercado cines i comedies públicos, que se están extrayendo del barrio de valls que antiguamente era el puerto del turismo, para abrir map un ciclo donde se podra presentar escuelas, restaurantes, museus, expositions, bares y clubes, desde hace tres décadas, trabajando con el grupo turístico del barrio de santa caterina, donde las c. Since then, the drug has come to be called doxycycline and in this review we discuss the current status of this drug from two perspectives.

 

Koos panime kirja selle, mida me kõik juba niigi sisimas teadsime ja millest lähtuvalt tegutsenud olime, aga mis väärib teatud aja tagant üle kordamist ja ikka uuesti läbi vaidlemist ning mustvalgel kirja panemist. Seda ühelt poolt meie endi jaoks, aga ka nende jaoks, kes neis aruteludes varem osalenud pole, kuid tahaks meiega liituda ja meie tegevusele kaasa aidata.

Kuigi alljärgnev väljendab Wikimedia Eesti aktiivi ühist arusaamist, siiski on selles kordusi ja mõned eesmärgid ning nende sõnastused tekitasid meil ka omavahelisi vaidlusi: mõned kordused väljendavad juhatuse ja aktiivi eri rõhuasetusi, mida me ei soovinud eesmärkide esialgse sõnastamise juures välja jätta.

Loe ja anna teada, mida arvad Wikimedia Eesti juhatuse koosolekul sõnastatud eesmärkidest sina — mis vajaks korrigeerimist või täiendamist, kas midagi on puudu või üle?

Visioon: Tahame näha ühiskonda, kus võimalikult suur osa selle liikmetest osaleb vabalt kättesaadava teabe jagamisel.

Missioon: Vikiprojektidest kujuneb keskne infrastruktuur, mille kaudu infot jagatakse.

Meie eesmärgid:

  1. Teadlikkus: Iga Eesti elanik on kursis vikiprojektide olemuse ja vaba kultuuri põhimõtetega. Eesti on vaba kultuuri ja teadmuse kants. Tõuseb nende inimeste protsent, kes on elus midagi avalikuks kasutuseks ja/või vaba litsentsi all avaldanud.

  2. Usaldus: Inimesed usaldavad Vikipeediat ja ühisloomelisi koostöömudeleid. Teadmuse andmine avalikku kasutusse on tunnustatud praktika teadusasutuste ning teiste autoriteetide jaoks.

  3. Kaasamine: Vaba kultuuri ja teadmuse huvilised on osalenud Wikimedia Eesti üritustel, artiklikonkurssidel, ekspeditsioonidel, korraldanud ise üritusi või aidanud levitada ning edendada meie eesmärke. Igal meie põhimõtete toetajal on oma isiklik Vikipeedia konto. Kõigil Eesti inimestel on isiklik kogemus vaba kultuuri levitamisel.

  4. Infrastruktuur: Vikitaristu on arendatud viisil, mis toetab parimal võimalikul kombel informatsiooni kogumist ja jagamist. Taristu on kaasaegne ning pakub võimalusi edasiarendusteks infoühiskonna tulevikku silmas pidades hõlmates teadmuse esitamise viise andmetest multimeediani.

  5. Sisu: Iga Eestis kirjutatud teadustöö, üliõpilastöö ja uurimistöö jätab jälje Vikipeediasse vähemalt ühe lause mahus. Sisu kogumine vikiprojektidesse toimub kasvavas tempos, eestikeelne Vikipeedia jõuab enam kui miljoni asjaliku artiklini. Entsüklopeedilise sisu all tunnustatakse ka meediafaile (pildid, videod, heliklipid jms) ning neid lisandub järjest enam vikikeskkondadesse.

  6. Õigusruum: Eesti ja Euroopa õigusruum loob võimalused vaba teadmuse kogumiseks, jagamiseks ning täiendamiseks. Eesti on infoühiskonna esirinnas vaba kultuuri arengut soodustava seadusandluse piloteerijana.

  7. Kasulikkus ja kvaliteet: Inimesed teavad, kuidas kontrollida teabe tõelevastavust ning koostada asjalikku teksti. Vikikeskkondades olev informatsioon on kõrge kvaliteediga. Vabalt jagatava teabe puhul pööratakse tähelepanu ka selle kasulikkusele.

  8. Eesti keeled ja kultuurid: Eesti ja võru keel on elujõulised ning käivad kaasas maailma arengutega. Kõik oluline informatsioon on meile kättesaadav ka meie oma keeles. Vaba kultuur toetab soome-ugri keelte säilimist. Eestiga seotud vene, ukraina, saksa, inglise, hispaania, hiina jt keelte kõnelejad panustavad meie ühise teadmuse loomisse.

  9. Eestiga seotus: Eesti kultuuri, ajaloo, teadmuse ja ühiskonnaga seotud vaba teave levib üle maailma, säilib tulevastele põlvedele kasutamiseks ning loob uut väärtust digitaalses tegelikkuses juba täna! Eestiga seotud kogukonnad üle maailma panustavad meie eesmärkide täitmisse!

  10. Koostöö: Wikimedia Eesti teeb koostööd kõigi nende isikute ja organisatsioonidega Eestis, lähiriikides ja kogu maailmas, kes jagavad meie väärtusi ja nägemust tulevikust.

Siia kõrvale tasub heita pilk ka meie 2017. aasta tegevusaruandele ja Wikimedia liikumise globaalsele strateegiale. Sinu mistahes vormis mõtteid, ideid, märkusi, ettepanekuid ootame siiasamma kommentaaridesse, meie Facebooki lehel või Vikipeedia üldise arutelu vastava teema all. Loomulikult võid kirjutada ka info@wikimedia.ee või oma valitud juhatuse liikmele. Ja nagu neist eesmärkidestki leitmotiivina läbi käib, oled teretulnud seda postitust arutamiseks jagama oma eelistatud sotsvõrgustikus vm kanalis, sest ka sinu sõpradel või kolleegidel võib midagi olulist lisada olla.

Sinu tagasiside on oodatud, sest ainult üheskoos saame teha meie kõigi ühisest teadmuspangast selle, mis ta tegelikult olema peaks!

Postitus on avaldatud CC BY-SA litsentsi all. Seda võib autorit nimetades ja litsentsimärgist ära tuues vabalt jagada, kopeerida, täiendada.

Top