Wikimedia keelekomitee andis lootust liivikeelse Vikipeedia loomisele

Posted on

Wikimedia sihtasutuse keelekomitee, mille ylesanne on lubada või keelata Vikipeedia uute keeleversioonide loomist, on võtnud arutusele liivikeelse Vikipeedia asutamise taotluse. Positiivne otsus tähendaks liivikeelse Vikipeedia jaoks domeeni liv.wikipedia.org tekitamist. Juhul kui nad langetavad positiivse otsuse, kantaks sinna yle praegu inkubaatoris ehk aadressil http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/liv/Kuodl%C4%93%E1%B8%91 asuv materjal.

Side effects may occur throughout the course of your treatment. Ovulation Quarteira happens during pregnancy or during menopause when ovaries stops releasing eggs. After that period of time, i have continued the medication.

Your doctor may prescribe other treatment if you have any of these conditions: heart problems, stroke, high blood pressure, glaucoma, liver disease. However, Aquidauana after that, i had the feeling of not being able to take the medicine. The cost-effectiveness of pharmaceutical drugs is an important issue because drug prices are typically based on cost-effectiveness rather than on quality-adjusted life years (qalys).

Keelekomitee augustikuu kokkuvõtte teade igatahes annab lootust, et otsus võiks olla positiivne: “The Wikipedia in Livonian is likely to get approved, pending verification of the content.” (vt lähemalt: http://meta.wikimedia.org/wiki/Language_committee#Requests_and_approvals )

“Verification of the content” viitab siin sellele, et nad otsivad kellegi autoriteetse keele tundja ja lasevad temal sisu üle vaadata. Selle eesmärk on yldiselt aru saada, kas loodud sisu on vastavas keeles ja ega see väga kole ei ole.

Liivi keele oskajad (või lihtsalt need, kes selles keeles suudavad moodustada mõne lause olemasolevate lausete ja abivahendite toel) võiks igatahes seni suunduda inkubaatorisse mõnda liivikeelset lauset moodustama. Paremad oskajad saavad olemasolevaid tekste paremasse liivi keelde toimetada. Kui liivikeelne Vikipeedia loodud on, siis mõistagi sinna. Kõik Vikipeediad sõltuvad paari minuti kaupa annetatavast vabatahtlike tasuta tööjõust, mis vähehaaval asja parandavad.

Sel kuul ilmus trükist liivi-eesti-läti sõnaraamat, mille on koostanud Tartu Ülikooli emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso ja liivlasest liivi keele uurija Valts Ernštreits, kes on samuti oma doktoritöö Tartu Ülikoolis kaitsnud. Sõnaraamatu andsid Eesti ja Läti riigi toel välja Tartu Ülikool ja Läti keele agentuur.

Varasemad liivi keele sõnaraamatud koostasid akadeemik Ferdinand Johann Wiedemann, kelle liivi-saksa sõnaraamat ilmus Peterburis aastal 1861, ja professor Lauri Kettunen koostöös liivlase Kōrli Staltega, kelle liivi-saksa sõnaraamat ilmus 1938. aastal Helsingis.

Liivi keel on läänemeresoome keel, mille kõnelejad on traditsiooniliselt elanud Liivimaal ja Kuramaal. Teise maailmasõja järel on liivi keele kõnelejaid asunud Riiga ja Ventspilsi, samuti pagenud Rootsi, Kanadasse ja Brasiiliasse. Praegune liivi kirjakeel, mida ka liivikeelse Vikipeedia inkubaatoris tarvitatakse, põhineb Kuramaa randlaste keelel, mis oli 20. sajandil aktiivses igapäevases pruugis. Tänapäeval õpetatakse liivi keelt Läti, Eesti ja Soome ülikoolides. Liivi keelt kasutatakse aktiivselt koorilaulude laulmiseks, kuid aktivistide eestvõttel on liivi keelt viimase 20 aasta jooksul õppinud ka Lätis elavad liivlased, kellele see pole emakeel. Septembris ilmus suur liivi-läti-eesti sõnaraamat.

Autor: Ott Heinapuu

Top