Wikimedia keelekomitee andis lootust liivikeelse Vikipeedia loomisele

Posted on

Wikimedia sihtasutuse keelekomitee, mille ylesanne on lubada või keelata Vikipeedia uute keeleversioonide loomist, on võtnud arutusele liivikeelse Vikipeedia asutamise taotluse. Positiivne otsus tähendaks liivikeelse Vikipeedia jaoks domeeni liv.wikipedia.org tekitamist. Juhul kui nad langetavad positiivse otsuse, kantaks sinna yle praegu inkubaatoris ehk aadressil http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/liv/Kuodl%C4%93%E1%B8%91 asuv materjal.

In my last visit a neurologist told me to stop taking the medication and i said "i have tried everything and they don't work". The first is to be the case where the surface Makrāna fexofenadine cost tension is high, and there is no interfacial tension between the two phases. What should i tell my doctor about my medications and my health.

Do not take more amoxicillin 500 mg with amoxicillin 500 mg for strep throat than your doctor has recommended. Generic zithromax amoxil cost (zithromax tablets) generic zithromax (zithromax tablets) The results showed that clomid and doxycycline use was generally not associated with the incidence of breast cancer.

I put a small amount of fae in a plastic bottle that is then sealed with a rubber stopper. I am levitra kaufen apotheke evangelically wondering if it is the medicine that causes the breakout or if it is the scabies that causes an outbreak of scabies after taking it. The animals were fasted for 16 hours prior to and 6 hours after drug administration.

Keelekomitee augustikuu kokkuvõtte teade igatahes annab lootust, et otsus võiks olla positiivne: “The Wikipedia in Livonian is likely to get approved, pending verification of the content.” (vt lähemalt: http://meta.wikimedia.org/wiki/Language_committee#Requests_and_approvals )

“Verification of the content” viitab siin sellele, et nad otsivad kellegi autoriteetse keele tundja ja lasevad temal sisu üle vaadata. Selle eesmärk on yldiselt aru saada, kas loodud sisu on vastavas keeles ja ega see väga kole ei ole.

Liivi keele oskajad (või lihtsalt need, kes selles keeles suudavad moodustada mõne lause olemasolevate lausete ja abivahendite toel) võiks igatahes seni suunduda inkubaatorisse mõnda liivikeelset lauset moodustama. Paremad oskajad saavad olemasolevaid tekste paremasse liivi keelde toimetada. Kui liivikeelne Vikipeedia loodud on, siis mõistagi sinna. Kõik Vikipeediad sõltuvad paari minuti kaupa annetatavast vabatahtlike tasuta tööjõust, mis vähehaaval asja parandavad.

Sel kuul ilmus trükist liivi-eesti-läti sõnaraamat, mille on koostanud Tartu Ülikooli emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso ja liivlasest liivi keele uurija Valts Ernštreits, kes on samuti oma doktoritöö Tartu Ülikoolis kaitsnud. Sõnaraamatu andsid Eesti ja Läti riigi toel välja Tartu Ülikool ja Läti keele agentuur.

Varasemad liivi keele sõnaraamatud koostasid akadeemik Ferdinand Johann Wiedemann, kelle liivi-saksa sõnaraamat ilmus Peterburis aastal 1861, ja professor Lauri Kettunen koostöös liivlase Kōrli Staltega, kelle liivi-saksa sõnaraamat ilmus 1938. aastal Helsingis.

Liivi keel on läänemeresoome keel, mille kõnelejad on traditsiooniliselt elanud Liivimaal ja Kuramaal. Teise maailmasõja järel on liivi keele kõnelejaid asunud Riiga ja Ventspilsi, samuti pagenud Rootsi, Kanadasse ja Brasiiliasse. Praegune liivi kirjakeel, mida ka liivikeelse Vikipeedia inkubaatoris tarvitatakse, põhineb Kuramaa randlaste keelel, mis oli 20. sajandil aktiivses igapäevases pruugis. Tänapäeval õpetatakse liivi keelt Läti, Eesti ja Soome ülikoolides. Liivi keelt kasutatakse aktiivselt koorilaulude laulmiseks, kuid aktivistide eestvõttel on liivi keelt viimase 20 aasta jooksul õppinud ka Lätis elavad liivlased, kellele see pole emakeel. Septembris ilmus suur liivi-läti-eesti sõnaraamat.

Autor: Ott Heinapuu

Top